Dostawy leków różnych, preparatów z podziałem na pakiety

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są: Dostawy leków różnych, preparatów z podziałem na pakiety, zwane dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Niekłańska 42484
Warszawa 03-924
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niekłańska 42484
Warszawa 03-924
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się