Przebudowa mostu przez rzekę Krznę w m. Porosiuki, gmina Biała Podlaska w km 2+138 drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy - Porosiuki - Sokule - Wysokie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rzekę Krznę
w m. Porosiuki, gmina Biała Podlaska w km 2+138 drogi powiatowej nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Wysokie
Zakres robót obejmuje m.in.:

 wykonanie mostu objazdowego (szerokość nawierzchni 5m nośność 20 ton) – o ile pozwolą na to warunki gruntowo wodne,
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne ,
 roboty mostowe:
a) roboty rozbiórkowe (rozbiórka krawężników, kap chodnikowych, balustrad, skarp i stożków)
b) prace przygotowawcze – odtworzenie skrzydełek, naprawy powierzchniowe podpór, ścian oporowych, przęseł betonowych)
c) przebudowa mostu (wymiana łożysk, wykonanie odwodnienia, izolacji, płyty pomostu, roboty wykończeniowe)
d) nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca
e) nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna
 roboty drogowe:
a) frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
b) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
c) bloki podpierające krawędzie jezdni z kruszywa łamanego
d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych Warstwa wiążąca.
e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych Warstwa ścieralna.
f) roboty wykończeniowe;

W przypadku nie wykonywania mostu objazdowego lecz skierowania ruchu z pobliskich miejscowości na drogi lokalne i gruntowe Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania stanu niepogorszonego tych dróg w czasie trwania budowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja techniczna Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sidorska 90a
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 90a
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się