Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

1) Nazwa zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki
w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Przedmiot zamówienia podzielony został na 32 niezależnych części tj.:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce, ul. Adama Mickiewicza 28, 46-320 Praszka
Część nr 1. Sprzęt komputerowy i RTV i tablica interaktywna dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce
Część nr 2. Pomoce terapeutyczne i sensoryczne dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Praszce
Część nr 3. Pomoce artystyczne i manualne dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Praszce

Przedszkole Publiczne nr 2 w Praszce, ul. Mickiewicza 8, 46-320 Praszka
Część nr 4. Sprzęt komputerowy i RTV i tablica interaktywna dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Praszce
Część nr 5. Meble dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Praszce
Część nr 6. Materiały do zajęć dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Praszce

Przedszkole Specjalne w Praszce, ul. Fabryczna 1, 46-320 Praszka
Część nr 7. Pomoce muzyczne i taneczne dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 8. Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 9. Wyposażenie Sali doświadczania świata dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 10. Dywan interaktywny do Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 11. Pomoce terapeutyczne dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 12. Kąciki kreatywne i specjalistyczne dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 13. Wyposażenie do ćwiczeń ruchowych dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 14. Ścianka wspinaczkowa i trampolina do ćwiczeń ruchowych dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 15. Pomoce sensoryczne dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 16. Sprzęt komputerowy i RTV dla Przedszkola Specjalnego w Praszce
Część nr 17. Pomoce dydaktyczne specjalistyczne dla Przedszkola Specjalnego w Praszce

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalach, ul. Szkolna 1, Kowale, 46-320 Praszka
Część nr 18. Pomoce dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach
Część nr 19. Meble dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach
Część nr 20. Pomoce logopedyczne dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach
Część nr 21. Sprzęt komputerowy i RTV dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach
Część nr 22. Sprzęt interaktywny dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przedmościu, ul. Główna 22, 46-320 Praszka
Część nr 23. Pomoce logopedyczne dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przedmościu
Część nr 24. Specjalistyczne programy komputerowe dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przedmościu
Część nr 25. Sprzęt komputerowy dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przedmościu
Część nr 26. Sprzęt interaktywny dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przedmościu

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu, ul. Szkolna 6, Strojec, 46-320 Praszka
Część nr 27. Pomoce do zajęć przyrodniczych i badawczych dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu
Część nr 28. Pomoce artystyczno-teatralne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu
Część nr 29. Pomoce muzyczne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu
Część nr 30. Kąciki tematyczne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu
Część nr 31. Pomoce plastyczne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu
Część nr 32. Sprzęt komputerowy dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 1A do SIWZ – odpowiednio do części.
4) Wykonawcy mogą składać swoje oferty na dowolną ilość części bez ograniczeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac Grunwaldzki 13
Praszka 46-320
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza
Plac Grunwaldzki 13
Praszka 46-320
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się