Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości
i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zamówienie jest podzielone na części, zwane dalej „Pakietami”. Liczba Pakietów: 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się