Dostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży”

» Opis zapytania

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu w ramach projektu: „Fachowcy w swojej branży” – w podziale na 39 części (zadań).
3.3. Ogólny jak i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne części znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.
3.4. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany.
3.5. Miejscem dostawy sprzętu dla poszczególnych części postępowania są właściwe placówki oświatowe wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się