„Zaprojektowanie i budowa dwóch kolumbariów w formie rotundy urnowej trzykondygnacyjnej na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie” .

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa dwóch kolumbariów w formie rotundy urnowej trzykondygnacyjnej na terenie Cmentarza Komunalnego
w Koszalinie” w zakresie:

1. Wykonanie projektów wykonawczych i budowa dwóch kolumbariów o konstrukcji i formie zgodnej z istniejącą na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie ścianą urnową
(w załączeniu dokumentacja fotograficzna istniejącej ściany urnowej oraz szkic).
2. W projektowane nisze muszą się zmieścić minimum dwie urny.
3. Konstrukcja ścian i nisz wykonana w technologii prefabrykowanej, betonowej – beton klasy min. B 30.
4. Nisze powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie musza spełniać cmentarze, groby
i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284).
5. Materiałem wykończeniowym okładzinowym ma być kamień naturalny Czerwony Granit Skandynawski o grubości od 3 cm do 6 cm jak w istniejącej ścianie urnowej.
6. Ściany urnowe winny posiadać trzy rzędy nisz - umieszczonych po obwodzie,
z uwzględnieniem półki na kwiaty i znicze zamontowanej pomiędzy kolejnymi rzędami jak
w istniejącej ścianie urnowej.
7. Każda z nisz ma być przykryta oddzielną płytą maskującą.
8. Płyta górna wierzchnia zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, metalowe elementy zewnętrzne wykonane z materiałów nie korodujących (stal nierdzewna, mosiądz) i niezmieniających wyglądu na skutek warunków atmosferycznych.
9. Płyty maskujące nisze winny być wykonane z czarnego granitu Absolut Black o grubości 2cm montowane w taki sposób, aby nie mogły zdjąć ich osoby postronne (wykonane estetycznie).
10. Przed realizacją kolumbariów ich projekt wykonawczy musi być zaakceptowany przez zleceniodawcę.
11. Wymagane są 4 egzemplarze dokumentacji dla każdego kolumbarium.
12. Wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją.
13. Gwarancja na wykonaną inwestycję minimum 5 lat.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 13:15


» Lokalizacja

ul. Komunalna 5
Koszalin 75-724
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
Koszalin 75-724
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się