Modernizacja istniejącego systemu CCTV w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu CCTV w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Zakres dostawy z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Sprzęt oraz prace, wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, muszą być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji.
Gwarancja obejmuje wsparcie techniczne, którego warunki zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Kancelaria Prezydenta RP
Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się