BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ŚMIESZKOWO PRZY ULICY WIEJSKIEJ, POLNEJ I SZKOLNEJ

» Opis zapytania

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV, klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmieszkowo gm. Czarnków rejon ulic Widokowa – Jana Pawła II – Sosnowa.
Zadanie obejmuje:
1) budowę linii kablowej oświetleniowej YAKY 4 x 25 mm2 wg. następujących obwodów:
- obwód nr 1 kier. Ul. Widokowa. długość 629 m,
- obwód nr 2 kier. Ul. Miła, długość 396 m,
- obwód nr 3 kier. Ul. Jana Pawła II, długość 778 m,
- obwód nr 4 ul. Sosnowa, długość 165 m – zasilanie z istniejącej sieci oświetlenia drogowego ulicy Leśnej
2) słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane typu SG-611/60-A wraz z oprawami drogowymi typu LED o energooszczędnym zintegrowanym panelu LED o barwie dziennej - 38 kpl.

Ilość, rodzaj i zakres robót do wykonania zostały określone w projekcie budowlanym stanowiącym załączniki nr 9a, 9b i 9c do SIWZ oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rybaki 3
Czarnków 64-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3
Czarnków 64-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się