Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bierutowie.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie.”
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bierutowie. Rok produkcji podwozia pojazdu – 2020 r. Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień składania ofert.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, dotyczący PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM 4X4.
4.Zakupiony samochód wymieniony w pkt 1 przeznaczony będzie na cele związane z ochroną przeciwpożarową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Moniuszki 12
Bierutów 56-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
Bierutów 56-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się