Dostawa preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala – II edycja

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ tj. Formularz asortymentowo - cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Czerniakowska 231
Warszawa 00-416
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231
Warszawa 00-416
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się