Wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2. Roboty żelbetowe
1.3. Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego o udźwigu 630 kg i wymiarach 110x140 cm wraz z dopuszczeniem do eksploatacji
1.4. Wykonanie pochylni przy wejściu głównym oraz w holu na parterze
1.5. Roboty elektryczne przy windzie osobowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Hetmańska 9
Rzeszów 35-045
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Hetmańska 9
Rzeszów 35-045
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się