„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na : odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeni przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach gminnych oraz ulicach będących drogami gminnymi, wewnętrznymi oraz odśnieżaniu chodników na terenie gminy Mirzec zgodnie z wykazem oraz zasadami i standardami zimowego utrzymania. Zakres szczegółowy polega na: odśnieżaniu dróg i chodników, posypywaniu piaskiem z solą, pracy koparki, wywóz śniegu samochodem ciężarowym, odgarniania śniegu i ewentualny jego wywóz, utrzymywaniu gotowości do realizacji zlecenia. Zakres rzeczowy (wykaz i kilometraż dróg) określony jest w załączniku nr 10 - Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonach 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 wraz z wykazem chodników przewidzianych do odśnieżania w zimowym utrzymaniu jak również w załączniku nr 11 - Warunki techniczne wykonania i odbioru zimowego utrzymania dróg. 2. Przewidywana ilość usług – liczona na całą akcję zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. trzech sezonach: I sezon - 15.11.2020 r. - 31.03.2021 r., II sezon - 15.11.2021 r. - 31.03.2022 r., III sezon – 15.11. 2022 r. - 31.03.2023 r.,- odśnieżanie – 2 662,725 km /w każdym sezonie/ – łącznie 7 988,175km /w ciągu 3 lat/ - posypywanie piaskiem z solą - 2 270,325 km /w każdym sezonie/ – łącznie 6 810,975 / w ciągu 3 lat/ - praca koparki – 50 mg, / w każdym sezonie/ – łącznie 150,00 mg/ w ciągu 3 lat/ - wywóz ewentualnego nadmiaru śniegu z poboczy w ilości szacowanej ok. – 50 m3/ w każdym sezonie/ - łącznie 150 m3 /w ciągu 3 lat/ - odśnieżanie chodników 105,525 km /sezon/- łącznie 316,575 km / w ciągu 3 lat/ - utrzymanie gotowości do realizacji zlecenia tzw. akcja bierna (ryczałt naliczany w przypadku mniej niż pięciu wyjazdów wykonawcy w ciągu miesiąca kalendarzowego) możliwe 5 w sezonie / 15 w ciągu 3 lat/ wg ceny Wykonawcy. W przypadku niepełnego miesiąca ryczałt wypłacany będzie proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych. Podane ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi, zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmianie. Długość dróg do jednorazowego odśnieżania – 35,503 km / w każdym sezonie/. Długość dróg przewidzianych do jednorazowego posypywania mieszanką solno-piaskową – 30,271 km/ w każdym sezonie/

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Mirzec Stary 9
Mirzec 27-220
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
Mirzec 27-220
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się