Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy Pleszewskiej 2-8

» Opis zapytania

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy ul. Pleszewskiej 2-8.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązku stron określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące czynności m.in. z zakresu służb eksploatacyjno-handlowych w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się