Demontaż/odbiór transport i utylizacja wyrobów budowlanych zwierają-cych azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia – przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu demontażu/odbioru, transportu i utyli-zacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych w Gminie Ko-ścielisko w łącznej ilości około 214 Mg ( w tym 150 Mg z demontażem; 64 Mg z odbiorem).
3.1.1. Planowana realizacja zadania powinna następować sukcesywnie w okresie od podpisania umowy do 30 września 2022 roku (w skali roku około 75 Mg).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się