Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001 w części położonej w województwie lubuskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001 w części położonej w województwie lubuskim:
•Gągoł Bucephala clangula,
•Nurogęś Mergus merganser,
•Kania czarna Milvus migrans,
•Siniak Columba oenas,
•Dzięcioł czarny Dryocopus martius,
•Dzięcioł średni Dendrocopos medius,
•Muchołówka mała Ficedula parva.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jagiellończyka 13
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Jagiellończyka 13
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się