Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Błędów w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Błędów wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2.Standardy jakościowe energii elektrycznej zostały opisane w § 38 – 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 roku Nr 93 poz. 623 ze zm.).
3.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.
4.Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. wynosi 4.068.857,50 kWh.
5.Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla wszystkich punktów poboru po raz drugi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sadurkowska 13
Błędów 05-620
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13
Błędów 05-620
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się