Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy

» Opis zapytania

1. Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. 2. Transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew). 3. Wyposażenie (wydzierżawienie) nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia (pojemniki/worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 5. Wyposażenie oraz prowadzenie (eksploatacja) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów we wsi Lichnowy (dalej PSZOK) w tym odbieranie i transport do ZUOS Tczew odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

82-224 Lichnowy


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Lichnowy
Tczewska 6
82-224 Lichnowy
telefon: 552712715
fax: Brak
email: sekretariat@lichnowy.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się