Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (trzy sezony zimowe).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Krośnieńskiego na terenie gmin: Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo, Dąbie i Gubin oraz ulic powiatowych miasta Krosno Odrzańskie i miasta Gubin w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (trzy sezony zimowe) zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu ww. dróg i ulic powiatowych.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na pięć części. W ramach poszczególnych części Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji Zamawiającego następujące środki transportowe (lub/i) środki transportowe z osprzętem:1) Część nr 1 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt.
jako nośnik pod piaskarkę i pług odśnieżny, stanowiące własność Zamawiającego, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo i Dąbie oraz miasta Krosno Odrzańskie.
2) Część nr 2 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt.
z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo i Dąbie oraz miasta Krosno Odrzańskie.
3) Część nr 3 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt.
z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo i Dąbie oraz miasta Krosno Odrzańskie.
4) Część nr 4 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt.
jako nośnik pod piaskarkę i pług odśnieżny, stanowiących własność Zamawiającego, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gminy i miasta Gubin.
5) Część nr 5 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt.
z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gminy i miasta Gubin.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym orientacyjne ilości godz.) znajduje się w Dziale II i obejmuje Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wspólny słownik zamówień: Kod CPV
90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń
90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Fryderyka Chopina 5
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Fryderyka Chopina 5
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się