Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) z formularzem ofertowym (załącznik nr 1do SIWZ) oraz projektem umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się