Zagospodarowanie odpadów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowaniu odpadów z podziałem na następujące części: 1. część I - kod odpadów - 16 01 03 – zużyte opony, 2. część II – kod odpadów – 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 3. część III – kod odpadów - 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 4. część IV – kod odpadów – 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, 5. część V – kod odpadów – 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż w 17 05 05, 6. część VI – kod odpadów – 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 7. część VII - kod odpadów 20 02 01- odpady ulegające biodegradacji, 8. część VIII –kod odpadów - 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 9. część IX – kod odpadów – 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów, 10. część X – kod odpadów 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Przemysłowa 33
Płock 09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
Przemysłowa 33
Płock 09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się