Wywóz nieczystości stałych z obiektów Mosir na terenie Katowic

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 29 i 30 Ustawy) wywóz nieczystości stałych z obiektów MOSiR na terenie Katowic.
Zakres zamówienia obejmuje wywóz nieczystości stałych z niżej wymienionych obiektów:
1. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole, ul. Wczasowa 8
2. Skate park przy ORW Zadole, ul. Wczasowa
3. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla, ul. Żeliwna 26D
4. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna, ul. Nasypowa 65
5. Kemping 215, ul. Trzech Stawów 23
6. Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 11
7. Lodowisko Jantor II, ul. Nałkowskiej 10A
8. Ośrodek Sportowy Szopienice, ul. 11 Listopada 16
9. Boisko Sportowe Rapid, ul. Stęślickiego 6
10. Hala sportowa Józefowska, ul. Józefowska 40
11. Ośrodek Sportowy Podlesianka, ul. Sołtysia 25
12. Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego, ul. Boya Żeleńskiego 96C
13. Ośrodek Sportowy Hetman, ul. Siwka 6
14. Stadion Miejski, ul. Bukowa 1A
15. Ośrodek Sportowy Kolejarz, ul. Alfreda 1
16. Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 70
17. Ośrodek Sportowy Słowian, ul. 1 Maja 99
18. Ośrodek Sportowy Gliwicka, ul. Gliwicka 214
19. Wodny Plac Zabaw w rejonie ul. Pułaskiego
20. Wodny Plac Zabaw, ul. Biedronek
21. Lodowisko sezonowe ul. Bielska 1A
22. Staw Morawa, dz. Szopienice
Wywóz nieczystości w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2021r. odbywać się będzie według harmonogramu, który zostanie uzgodniony z wykonawcą. Obiekty wymienione w punktach od 1 do 20 – wywóz całoroczny, obiekty wymienione w punktach 21 i 22 - wywóz sezonowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości wywozów w zależności od potrzeb. Zmiana ta uzależniona będzie m.in. od warunków atmosferycznych, terminu rozpoczęcia
i zakończenia sezonu letniego i zimowego. W tej sytuacji wykonawca obciąży zamawiającego za faktycznie wykonane usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Zofii Nałkowskiej 10A
Katowice 40-425
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zofii Nałkowskiej 10A
Katowice 40-425
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się