Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych / CPV/ 90524200-8.

3. Przedstawione ilości w Załączniku Nr 2 (Formularz cenowy) są ilościami szacunkowymi.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. I-go Pułku Ułanów 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy
ul. I-go Pułku Ułanów 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się