Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Zadanie nr 9 – Banie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie. Zadanie nr 9 – Banie. Zakres zamówienia: 1) oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie – 1 940,00 m2 2) oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników, parkingów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych – 6 134,80 m2 3) mechaniczne koszenie terenów zielonych (DW 121) – 5 671,60 m2 4) mechaniczne koszenie terenów zielonych (DW 122) – 8 939,70 m2 5) zimowe utrzymanie chodników, parkingów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych – 6 134,80 m2 6) mycie znaków pionowych – 98 szt. 7) mycie znaków pionowych (tablice drogowe) – 10 szt. 8) opróżnianie koszy na śmieci – 14 szt. Szczegółowa lokalizacja i zakres usług określony jest w Rozdziale C SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym (wzór nr 4) SIWZ. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia tj. polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy. 3. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:50


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się