Przegląd ekologiczny odcinka DK44 w Mikołowie od km 22+160 do km 22+730 w zakresie hałasu drogowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Przegląd ekologiczny odcinka DK44 w Mikołowie od km 22+160 do km 22+730 w zakresie hałasu drogowego”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Inwentaryzację odcinka drogi DK44 objętego przeglądem ekologicznym,
b. Wykonanie pomiarów hałasu wraz z pomiarem ruchu oraz warunków meteorologicznych,
c. Opracowanie wyników pomiarów (sprawozdania, protokoły),
d. Opracowanie map hałasu,
e. Ocena oddziaływania hałasu z odcinka DK44 na środowisko,
f. Opracowanie programu naprawczego (wskazanie działań ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie hałasu, analiza wielowariantowa zabezpieczeń),
g. Opracowanie materiałów dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
w przypadku konieczności jego ustanowienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się