Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna w 2020 r. (lipiec- grudzień)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych jak i niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy do punktu PSZOK z terenu gminy Ochotnica Dolna. Zakładane strumienie odpadów komunalnych:
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zebranych przez Wykonawcę:
1.1. Zmieszane odpady komunalne - przyjęto 435 Mg
1.2. Segregowane odpady komunalne - przyjęto 150 Mg
1.3. Leki - przyjęto 0,05 Mg
1.4. Odpady biodegradowalne – przyjęto 2 Mg
1.5. Odpady z cmentarzy – przyjęto 8 Mg

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odpady dostarczone przez Zamawiającego do PSZOK:
2.1. Segregowane odpady komunalne - przyjęto 5 Mg
2.2. Odpady wielkogabarytowe - przyjęto 17,5 Mg
2.3. Odpady elektryczne i elektroniczne - przyjęto 1,5 Mg
2.4. Opony - przyjęto 3,5 Mg
2.5. Odpady budowlane (remontowe) - przyjęto 3 Mg
2.6. Leki - przyjęto 0,05 Mg
2.7. Odpady (farby, tusze) – przyjęto 0,1 Mg
2.8. Odpady biodegradowalne – przyjęto 0,5 Mg

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze sprzątania przystanków i opróżniania koszy (132 szt.) dostarczone przez Zamawiającego – przyjęto 10 Mg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 09:45


» Lokalizacja

os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się