Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m. st. Warszawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostarczenie i ustawienie przenośnych kabin sanitarnych niewymagających podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
b) doraźne ustawienie kabin sanitarnych,
c) prowadzenie codziennej obsługi kabin serwisowanych cyklicznie oraz kabin ustawionych na zlecenie doraźne.
d) dodatkowe serwisowanie kabin sanitarnych.

Zamówienie podzielone jest na 2 części, z których każda stanowi odrębne zadanie:

Część I /rejon I/- Dzielnice: Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów, Bemowo, Bielany, Żoliborz,
Część II /rejon II/- Dzielnice: Mokotów, Ochota, Włochy, Ursus, Wola, Śródmieście,

Do realizacji prac polegających na serwisowaniu kabin sanitarnych tj. m.in. kierowania pojazdem przystosowanym do wykonywania serwisu i transportu kabin, wykonywania serwisów kabin, ustawiania kabin na zlecenia cykliczne i doraźne oraz wykonywania drobnych napraw kabin na miejscu ustawienia, Wykonawca zatrudni pracowników w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń.zm.).
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 3 do umowy.
W przypadku, gdy czynności o których mowa powyżej, zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy odpowiednio pracowników podwykonawcy.

Warunki realizacji oraz standardy jakościowe wykonania umowy stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 11/19
Warszawa 00-508
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
Warszawa 00-508
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się