Wycinka, okrzesywanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych na terenie działania Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 6 części

» Opis zapytania

Wycinka, okrzesywanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych na terenie działania Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 6 części:
Zamówienie obejmuje wycinkę, okrzesywanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych na terenie działania Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi zamieszczono w OPZ stanowiących załącznik do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie części zamówienia.
Część I – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 432 (657 szt.)
Część II – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 432 (783 szt.)
Część III – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 432 (789 szt.)
Część IV – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 434,436,437,309,308
Część V – Wycinka drzew na terenie RDW Kościan DW 306,308,430,431,432,434,436,437
Część VI- Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Ostrów Wlkp. DW 438, 442, 443, 445, 449


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wilczak 51
Poznań 61-623
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
ul. Wilczak 51
Poznań 61-623
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się