Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego - Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, przez okres 12 miesięcy.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej oraz zapewnienie usługi przesyłu. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
3. W przypadku zmiany dotychczasowego podmiotu zaopatrującego zamawiającego w energię elektryczną, wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia w imieniu zamawiającego wszystkich formalności, jakie nakładają na zamawiającego w tym czasie przepisy oraz poniesienia w tym zakresie wszelkich ewentualnych kosztów z tym związanych. Wykonanie takiego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy.
4. Szacowany wolumen dostawy energii elektrycznej w okresie umowy wynosi 233 292 kWh.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jaskółcza 1
Gdańsk 80-767
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
ul. Jaskółcza 1
Gdańsk 80-767
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się