„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażu dwustanowiskowego na samochody OSP w Płonnem według załączonych projektów o pow. 123,15 m2 wraz z instalacjami elektrycznymi, WOD – KAN oraz C.O. , która stanowi pierwszy etap zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne” na działce nr 117 obręb 0009 Płonne. Budynek posadowiony będzie na żelbetonowej płycie fundamentowej. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, pokryty blachodachówką.
Zadanie jest podzielone na dwie części według poniższych zadań:
- część 1:
a) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na robotach przygotowawczych, robotach ziemnych oraz przygotowywaniu posadzki na gruncie oraz ścian fundamentowych (według nr przedmiaru robót: 1.1. Roboty przygotowawcze, 1.2. Roboty ziemne, 1.3. Posadzka na gruncie, ściana fundamentowa). Zakres tych prac jest szczegółowo wskazany w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej i musi być wykonany do: 15 grudnia 2020 r.
b) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na wybudowaniu ścian nadziemnych, ociepleniu tych ścian, obsadzenie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu oraz nałożeniu tynków i okładzin wewnętrznych (według nr przedmiaru robót: 1.4.ściany nadziemia, 1.5. ocieplenie ścian nadziemia, 1.6. stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 1.7. konstrukcja i pokrycie dachu). Wskazany zakres prac musi być wykonany do: 15 grudnia 2021 r.
c) zadanie, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na wykonaniu tynków i malowaniu ścian oraz na utwardzeniu terenu wokół budynku (według nr przedmiaru robót: 1.8. tynki i okładziny wewnętrzne, 1.9. opaska dookoła budynku). Zakres prac powinien być wykonany do: 30 września 2022 r.


- część 2:
a) usługi polegające na instalacji wewnętrznych WOD – KAN, instalacji CO, instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Zakres prac powinien być wykonany do: 15 lipca 2022 r.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne, jako materiał do obliczenia ceny oferty. Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty stanowi dokument do rozliczenia zadania.
Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Radomin
Radomin 87-404
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Radomin
Radomin
Radomin 87-404
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się