Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych

» Opis zapytania

Zakres zamówienia w każdej z części zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie (pisemnie, faksem, telefonicznie), zlecenia przyjazdu pojazdu holującego i udokumentowania go przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność i zobowiązuje się do świadczenia usługi przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy;
2) niezwłoczny (nie dłuższy niż 120 min.) dojazd zestawu holującego do wskazanego w zleceniu miejsca zdarzenia/postoju pojazdu (części);
3) załadunek pojazdu (części) na zestaw holujący (w tym praca dźwigu
i dodatkowych holowników, jeżeli okaże się niezbędna), bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające
z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne;
4) holowanie (przewóz) pojazdu na parking Wykonawcy lub inny parking wskazany przez Zamawiającego;
5) uprzątnięcie, zebranie i przewiezienie z miejsca zdarzenia części (materiałów), zleconych do przewiezienia na parking Wykonawcy lub inny parking wskazany przez Zamawiającego;
6) rozładunek i parkowanie (przechowywanie) pojazdu (części) na parkingu Wykonawcy, które obejmuje:
 przyjmowanie pojazdów i części,
 ewidencjonowanie przyjętych pojazdów i części,
 strzeżenie,
 udostępnianie pojazdów i części do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez Zamawiającego,
 wydawanie pojazdów (części) na podstawie polecenia prokuratora.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział 2 SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Okopowa 2A
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Okopowa 2A
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się