„Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych (2)”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki z podziałem na pakiety:
Pakiet nr 1 - Obłożenia (1)
Pakiet nr 2 - Opatrunki specjalistyczne (1)
Pakiet nr 3 - Opatrunki specjalistyczne (2)
Pakiet nr 4 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne
Pakiet nr 5 - Obłożenia (2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Strzelców Bytomskich 11
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się