Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, do następujących obiektów:
1) Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31
2) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2
3) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 33
4) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29
w okresie: 01.10.2020r do 30.09.2021r ( 12 miesięcy )

2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert, Zamawiający posługuje się szacunkową ilością zamawianego gazu: 2 347 760 kWh, która ma jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żytnia 1
Kielce 25-018
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żytnia 1
Kielce 25-018
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się