Poprawa stanu technicznego chodników polegająca na wymianie nawierzchni przy ul. Daszyńskiego i ul. Miarki we Wrocławiu.

» Opis zapytania

Zakres robót:
- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych,
- Wymiana obrzeży betonowych,
- Rozebranie krawężników kamiennych,
- Korytowanie wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- Wykonanie podbudowy,
- Ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i kamiennej,
- Ustawienie obrzeży betonowych,
- Ustawienie krawężników kamiennych,
- Regulacja skrzynek zaworów oraz studni telemetrycznych,
- Regulacja kratek piwnicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się