Remont Sali Tradycji i Sali Odpraw w budynku nr 21, ul. Narutowicza 10A, Szczecin

» Opis zapytania

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne
i jakość przedmiotu zamówienia związanego z remonty Sali Tradycji i Sali Odpraw, które zlokalizowane są w budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie, zostały określone
w załączniku nr 8 do SIWZ, który obejmuje: Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej
i sanitarnej; Przedmiary robót branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej
i sanitarnej oraz rysunki do ww. branż. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o STWiORB oraz Przedmiary robót.
W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się