Wykonanie zbiornika pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa komory nadzbiornikowej wraz z fundamentem , zabudową zbiornika podciśnieniowego w ziemi, a także budowa części placu przepompowni wraz z nowym fragmentem ogrodzenia w ramach realizacji inwestycji.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1) komory nadzbiornikowej (komory zasuw) nad zbiornikiem podciśnieniowym z fundamentem:
• komory żelbetowej o średnicy wew. 2,5 m oraz wysokości całkowitej 2,1 m,
• fundamentu żelbetowego o ścianie bocznej o długości 3,2 m, średnicy wew. 2,1 m i wysokości całkowitej 0,4 m na podbetonie i podsypce piaskowej,
• stalowej klapy włazowej na pokrywie komory nadzbiornikowej,
2) zabudowy zbiornika podciśnieniowego (1 szt.)
Zbiornik podciśnieniowy zostanie posadowiony pod powierzchnią terenu.
Zbiornik podciśnieniowy należy zabudować w pierwszej kolejności.
Przewidziano zastosowanie zbiornika podciśnieniowego o parametrach:
• stalowy ze stali RSt 37-2, zabezpieczenie warstwą ochronną na zewnątrz i wewnątrz w postaci powłoki antykorozyjnej,
• wysokość 2,66 m, średnica 2500 mm ,
• zagłębienie w stosunku do poziomu posadzki w budynku 4,51 m

• Głębokość zabudowy zbiornika podciśnieniowego wynosi ok. 4,3 m poniżej terenu
(wykop ok. 4,6 m poniżej terenu).
3) montaż szafki zasilająco – sterowniczej, pomp tłocznych, zasilanie elektryczne szafki,
4) robót inżynieryjnych
• budowy części placu
• wykonanie nowego fragmentu ogrodzenia
- dla placu przepompowni, które będzie zabezpieczać teren i projektowane obiekty
przed dostępem osób nieupoważnionych,
- całkowita długość ogrodzenia: ok. 35 mb,
- wysokość ogrodzenia: 1,8 m nad terenem.

Materiały stosowane przy wykonywaniu fundamentu komory nadzbiornikowej (komory zasuw) i klapy nad komorą:
• fundament komory
 beton C12/15
 folia konstrukcyjna gr.=1mm
 podbeton - beton C8/10
 podsypka piaskowa
 stal zbrojeniowa klasy A-I, gat. St3SX,
• klapa komory:
 stal A-I, St3SX: blacha, pręty ,
 krata KO/30x44x3
 kątownik 50x50x5
 odwodnienie dennicy klapy (do gruntu)

W powyższym zakresie robót wykonawca musi uwzględnić:
- obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót, jak i po zakończeniu robót (inwentaryzacja geodezyjna),
- próby szczelności, rozruch, instruktaż obsługi,
- zaplecze budowy ( we własnym zakresie),
- szczegółowy zakres prac do wykonania jest zawarty w dokumentacji STWIORB oraz
projekcie (przedmiar nie jest podstawą wyceny, należy go traktować jako element
pomocniczy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac 500-Lecia 22
Rzgów 95-030
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Rzgów
Plac 500-Lecia 22
Rzgów 95-030
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się