Wykonanie Remontu Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zlokalizowanego na piętrach 1 i 2 w Budynku M VIII

» Opis zapytania

Wykonanie Remontu Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zlokalizowanego na piętrach 1 i 2 w Budynku M VIII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki SIWZ - przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany. Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 100 000 pln netto a poniżej 300 00 pln netto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prądnicka 80
Kraków 31-202
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
Kraków 31-202
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się