Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00- odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00.

» Opis zapytania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00- odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00.

Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wskazanym w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ - roboty drogowe.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Józefa Piłsudskiego 4
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Powiat Żuromiński
Plac Józefa Piłsudskiego 4
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się