Zakup i dostawa regałów półkowych do pomieszczeń magazynowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa regałów półkowych do pomieszczeń magazynowych. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca dostarczy i wniesie towar do wskazanych przez Zamawiającego miejsc oraz dokona jego montażu. Regały powinny posiadać deklaracje zgodności i instrukcje eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się