Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy Pzp, polegająca na wywozie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota.
Zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 2 do Umowy) oraz wzór Umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, które dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Białe Błota
Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się