Wywóz i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cmentarza komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66.
Szacowana maksymalna ilość pojemników o pojemności 1100 litrów do opróżnienia, wywiezienia i zagospodarowania odpadów w terminie obowiązywania umowy:
a) kod odpadów 20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji – max. 500;
b) kod odpadów 20 01 02 – szkło – max. 20;
c) kod odpadów 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji – max. 12;
d) kod odpadów 20 01 39 - plastik (wkłady do zniczy) - max. 36.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Przemysłowa 33
Płock 09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
Przemysłowa 33
Płock 09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się