Zagospodarowanie odpadów tj. odbiór, transport i przetwarzanie w procesie odzysku (R12) o kodzie 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, które zbierane i wytwarzane są na Instalacji Komunalnej w Łęczycy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowywaniu odpadów tj. odbiór, transport i przetwarzanie w procesie odzysku (R12) odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, pochodzących z miejsca zbierania odpadów znajdujących się na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie należącej do Zamawiającego. Szacowana ilość odpadów ok. 1000 Mg, średnio miesięczna ilość ok. 83 Mg.
Uwaga: Wartość została oszacowana na podstawie ilości z lat poprzednich.
2. Odpady będą zagospodarowane zgodnie ze standardami wynikającymi z przepisów prawa, w tym z zasadą hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości (art. 17 i art. 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. tj. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).
3. Zamawiający wyklucza możliwość zagospodarowania przedmiotowych odpadów poprzez ich składowanie.
4. Odpady przeznaczone do odbioru są w formie „luźnej”, posiadają skład morfologiczny i zanieczyszczenia charakterystyczne dla odpadów wielkogabarytowych, selektywnie zebranych.
5. Odbiór odpadów o kodzie 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe będzie odbywał się poprzez podstawianie przez Wykonawcę środków transportu dostosowanych do załadunku sprzętem Zamawiającego. Środki transportu, którymi będą odbierane odpady muszą być w pełni sprawne technicznie oraz muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
6. Załadunek odpadów należy do Zamawiającego.
7. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami, a także ponosi wszystkie wynikające z tego konsekwencje.
8. Ustalenie ilości odebranych odpadów następować będzie na podstawie wskazań legalizowanej wagi samochodowej (najazdowej) Zamawiającego znajdującej się na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, a w przypadku awarii tej wagi lub braku możliwości zważenia odpadów przez Zamawiającego z innych przyczyn, na podstawie wskazań legalizowanej wagi Wykonawcy.
9. Harmonogram realizacji odbiorów będzie ustalany z wyprzedzenie 7 dniowym, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga aby Instalacja, w której będzie wykonywana usługa przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpadów wielkogabarytowych, była położona w odległości do 100 km od Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa (73-112), woj. Zachodniopomorskie – siedziba Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 13:30


» Lokalizacja

ul. Bogusława IV 15
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bogusława IV 15
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się