Wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z posesji administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z posesji administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.


Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:
Część 1 Wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.
- Wykonawca zobowiązuje się do wywozu nieczystości płynnych przez opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne z posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu zgodnie z harmonogramem wywozu i obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
- Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia harmonogramu najpóźniej do dnia podpisania umowy na podstawie przekazanych częstotliwości wywozu (stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy) wywozu nieczystości.
- W przypadku braku możliwości dostępu do nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na następny dzień roboczy przekazać informacje do BOM w celu podjęcia działań administracyjnych związanych z dostępem do nieruchomości.

Część 2 Odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z posesji administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.
- Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów zmieszanych przez opróżnianie pojemników z częstotliwością określoną w harmonogramie i zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ustalonej liczby pojemników,
- W przypadku braku możliwości dostępu do nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na następny dzień roboczy przekazać informacje do BOM w celu podjęcia działań administracyjnych związanych z dostępem do nieruchomości.
- Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia harmonogramu najpóźniej do dnia podpisania umowy na podstawie przekazanych częstotliwości wywozu (stanowiącego załącznik
Nr 1 do umowy) wywozu nieczystości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się