Uporzadkowanie terenu z odpadów z działki nr 6/11 położonej w obrebie 60 miasta Zielona Góra

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie terenu z odpadów na działce nr 6/11 położonej w obrębie 60 miasta Zielona Góra, gmina Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Zakres prac obejmuje: usunięcie, transport i utylizację ok 3,2 m3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, sporządzić szczegółową analizę oraz uwzględnić w złożonej ofercie wszystkie koszty dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy wraz z załączoną kartą przekazania odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Myśliborska 32
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
Myśliborska 32
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się