ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:

1) odbiór odpadów komunalnych stałych (zwanych dalej Odpadami), z posesji Zamawiającego.

2) na okres realizacji zamówienia, przekazania Zamawiającemu, w formie użyczenia lub dzierżawy, kontenera/ów na odpady, wskazanych w załączniku OPZ.

3) mycie i dezynfekcja kontenera/ów (poza kontenerami dostarczanymi na zlecenie - odpady wielkogabarytowe), w kwietniu i październiku, w okresie obowiązywania umowy.

2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

1) CZĘŚĆ I - Odbiór Odpadów z posesji mieszczącej się w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 6a. Termin wykonywania: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

2) CZĘŚĆ II - Odbiór Odpadów z posesji mieszczącej się w Brodnicy przy ul. Mały Rynek 5; Termin wykonywania: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

3) CZĘŚĆ III - Odbiór Odpadów z posesji mieszczącej się w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30; Termin wykonywania: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

4) CZĘŚĆ IV - Odbiór Odpadów z posesji mieszczącej się w Lipnie przy ul. Mickiewicza 43; Termin wykonywania: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

5) CZĘŚĆ V - Odbiór Odpadów z posesji mieszczącej się w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33-39, Termin wykonywania: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

6) CZĘŚĆ VI - Odbiór Odpadów z posesji mieszczącej się w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16; Termin wykonywania: od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

7) CZĘŚĆ VII - Odbiór Odpadów z posesji mieszczącej się we Włocławku przy:
a) Pl. Wolności 18/19, Termin wykonywania: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia.
b) ul. Płocka 167. Termin wykonywania: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się