Dzierżawa pojemników / worków na odpady komunalne wraz z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz ich wywóz z lokalizacji Zabrze, ul. F. Płaskowickiej 8 oraz Zabrze, ul. Witosa 15.