Dostawa odczynników chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia oraz akcesoriów do ASA, akcesoriów do chromatografii, akcesoriów do ICP oraz reduktora do azotu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia oraz akcesoriów do ASA, akcesoriów do chromatografii, akcesoriów do ICP oraz reduktora do azotu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2020; kody CPV: 33141000-0, 33793000-5, 33696500-0; 42131141-6;
2. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 14 grudnia 2020 r.
3. W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
4. Planowany termin związania umową – do dnia 14 grudnia 2020 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Spedytorska 42528
Szczecin 70-632
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 42528
Szczecin 70-632
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się