Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 4 zadań: Wymiana odcinków linii kablowej L-814 z budową kanalizacji teletechnicznej - Etap I - 52/2020/ZAK2