Elektroda bipolarna, uchwyt do elektrody i kabel bipolarny

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji (7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zamawiający wymaga:
1. Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.
2. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 14 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

3. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl.
4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy.
5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.
6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia .
7. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww.Regulaminu i jego akceptacja.
Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.

Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z akcyzą. Sprzedający dostarcza tylko fakturę Vat.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.
67 / 263 - 22 - 33 wew. 420 lub kom. 573 - 001 - 760, osoba do kontaktu inż. Marcelina Lewandowska - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2020 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się