Dostawa worków foliowych na próbki laboratoryjne

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie postępowania. Prosimy o złożenia oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy.

Postępowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na dostawę niżej wymienionych worków foliowych na próbki laboratoryjne:

1) Worki foliowe z zamknięciem strunowym o wym. 70x100x0,04mm - szt. 4450

2) Worki foliowe z zamknięciem strunowym o wym. 100x180x0,04mm - szt. 5000

3) Worki foliowe z zamknięciem strunowym o wym 150x250x0,05mm - szt. 3000

4) Worki foliowe z zamknięciem strunowym o wym. 200x300x0,06mm - szt. 2000

5) Worki foliowe z zamknięciem strunowym o wym. 300x400x0,08 - szt. 21000

6) Worki z folii LDPE bez zamknięcia, z mocnym zgrzewem dennym, o wym. 240x400x0,08mm. Zastosowanie: węgiel. Pojemność: 5 kg. - szt. 2500

7) Worki z folii LDPE bez zamknięcia, z mocnym zgrzewem dennym, o wym. 400x400x0,08mm. Zastosowanie: węgiel. Pojemność: 5 kg - szt. 32500

8) Worki z folii LDPE bez zamknięcia, z mocnym zgrzewem dennym, o wym. 700x1100x0,12mm. Zastosowanie: węgiel. Pojemność: 30-50kg - szt. 5850

9) Worek do poboru gazu 254x254mm typ TEDLAR. Bezbarwny, transparentny z mocnymi zgrzewami z czterech stron. Pojemność: 3 litry. Sposób zamknięcia: zawór odcinający wciskany, plastikowy [ PUSH-LOCK VALVE (PLV) ] lub Ni- mosiądz - szt. 10

10) Worek foliowy do sterylizacji w autoklawie o wym. 300x500mm - szt. 150

11) Koperta bezpieczna C3 transparentna gr.0,08mm z tworzywa sztucznego - 8000

Wymagania dotyczące worków:
- BEZBARWNE, TRANSPARENTNE, BEZ NADRUKU,
- WYMIARY PODANO W KOLEJNOŚCI SZEROKOŚC/DŁUGOŚC/GRUBOŚĆ,

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyny Oddziałów/Laboratoria TAURON Wytwarzanie S.A. wskazane w opisie pozycji w formularzu cenowym wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru pozycji z oferty Wykonawcy,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy dedykowanego do rozliczeń.

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się