„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna) – ul. Spokojna w Większycach”

» Opis zapytania

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna) – ul. Spokojna w Większycach” tj.
1. „Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą – ul. Spokojna w Większycach” tj.:
a) Budowa drogi: długość drogi - 347,0m,
powierzchnia jezdni bitumicznej - 1624,83 m2,
powierzchnia ścieku z kostki betonowej 20x10x8 - 137,54 m2,
powierzchnia za krawężnikiem do zahumusowania - 519,80m2,
b) Budowa kanalizacji deszczowej:
grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 394/450 SN8 i długości 160,5 m,
grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 338/295mm, SN8 i długości 358 m,
studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1500 na kanałach deszczowych 1 szt.,
studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 na kanałach deszczowych 4 szt.,
studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 na kanałach deszczowych 8 szt.,
podłączenie projektowanych studni Dn500 z rur PVC SN8 o śr.200x5,9mm i długości: 70,5 m,
studnie Dn500 prefabrykowane z wpustem ulicznym i osadnikiem hmin=500 16 szt.,
wlot betonowy prefabrykowany z istniejącego rowu przydrożnego 1 szt.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej:
grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o śr.200x5,9 mm i długości: 309,5 m,
grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o śr.160 x 4,7 mm i długości: 127,5 m,
studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 na kanałach sanitarnych 13 szt.,
studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 na kanałach sanitarnych 1 szt.,
studnie kanalizacyjne przyłączeniowe De425 PP/PVC 18 szt.,
3. Budowa sieci wodociągowej: sieć wodociągowa rozdzielcza z rur De110x6,6 PE100 SDR17 i długości: 341,5 m; hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przyłączami do węży - typ łamany wraz z zasuwami żeliwnymi Dn80 przed hydrantami 4 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Pawłowicka 1
Reńska Wieś 47-208
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
Reńska Wieś 47-208
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się